Mạng lưới chuyên nghiệp của NeoLab là gì

Ngoài chức năng phát triển như là một kỹ sư, NeoLab đã thiết lập mạng lưới riêng của mình về các chức năng chuyên môn có xu hướng tạm thời ngắn về phía doanh nghiệp trong việc mở rộng kinh doanh và kinh doanh mới.
Là một nhóm phát triển kinh doanh, có thể hỗ trợ thêm bởi các chuyên gia quen thuộc với từng lĩnh vực như "truyền thông" "ứng dụng" "phát triển kinh doanh" "tiếp thị" "quản lý ở nước ngoài".

COOPERATION ADMIN

Vũ Thị Vân - Manager

COO OFFICE

Nguyễn Bôn - Manager

HR TECH

Phan Quốc Thành - Manager

Lê Thị Thanh Trang - Sub-Manager

FIN TECH 1

Lê Vũ Đình Phong - Manager

FIN TECH 2

Trịnh Quang Tấn - Manager

CP 1

Lê Quốc Nam - Manager

CP 2

Lê Văn Khiêm - Manager

SI 1

Nguyễn Ngọc Nhân - Manager

Nguyễn Văn Cường - Sub-Manager

Nguyễn Trung Hiếu - Sub-Manager

SI 2

Nguyễn Đức Thuận - Manager

MI 1

Hoàng Hải Bằng - Manager

Nguyễn Hữu Trung - Sub-Manager

MI 2

Đinh Viết Phú - Manager

Neolab - Mạng lưới chuyên nghiệp

NeoLab là một nhóm phát triển kinh doanh có khả năng phát triển ra nước ngoài. Ngoài các chức năng phát triển hệ thống, chúng tôi đang xây dựng mạng lưới riêng cho các chức năng chuyên gia có xu hướng ngắn về mặt kinh doanh, khi mở rộng kinh doanh và kinh doanh mới. Ví dụ, các chuyên gia quen thuộc với từng lĩnh vực như "phương tiện truyền thông", "ứng dụng" "AI" "VR" "marketing" "phát triển kinh doanh" "pháp lý và kế toán" "quản lý ở nước ngoài".


Nếu bạn tin tưởng vào phát triển ra nước ngoài của Neolab

Liên hệ